Llofruddiaeth yn y Rhyl

3 May 2017, 11:15

North Wales Police

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn ymchwilio marwolaeth Amarjeet Singh-Bhakar a oedd yn 37 oed. Roedd hyn o ganlyniad anaf trywaniad angheuol yn dilyn digwyddiad yn ystod oriau mân Ddydd Sul 30 Ebrill 2017.

O ganlyniad i’r ymchwiliad hwn ac mewn ymgynghoriad â Gwasanaeth Erlyn y Goron, mae dau lanc lleol wedi’u cyhuddo heno o lofruddio Amarjeet. Mae un llanc wedi’i gyhuddo hefyd o glwyfo dyn arall. Mae’r ddau lanc wedi’u cadw yn y ddalfa wrth aros i ymddangos yn llys Wrecsam bore yfory (Dydd Mercher 3 Mai).

Mae tri dyn arall o ardal Y Rhyl wedi’u rhyddhau o dan ymchwiliad wrth aros diwedd yr ymchwiliad.

At hyn, mae pum dyn o ardal Manceinion Fwyaf wedi’u cyhuddo o anrhefn dreisgar mewn perthynas â’r digwyddiad. Maent wedi’u cadw yn y ddalfa wrth aros i ymddangos yn llys Wrecsam bore yfory.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Gary Kelly: “Mae gwaith sylweddol eto i’w wneud ac nid yw’r ymchwiliad ar ben o bell ffordd. Mae ein tîm o swyddogion ymroddedig yn mynd ar bob trywydd. Rydym yn parhau i fod yn feddwl agored o ran y cymhelliad a arweiniodd at y ffrwgwd hwn. Rydym yn parhau i geisio cymorth y cyhoedd o ran y mater hwn.

“Rydym yn ymwybodol fod yr achos hwn wedi cael effaith sylweddol ar y gymuned. Hoffwn fachu ar y cyfle hwn i dawelu meddwl y cyhoedd fod adnoddau ychwanegol wedi’u gosod yn ardal Y Rhyl wrth i’r ymchwiliad barhau. Yn anffodus mae’r digwyddiad hwn yn arddangos sut all meddu cyllell ddwysáu at ganlyniadau angheuol.”

Taylor Swift

12 Of The Most Iconic Deleted Taylor Swift Instagram Posts That We Need To Remind You About

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!