Heddlu'r Paratoi ar Gyfer Nos Wener Gwyllt

beer mugs

Mae gwasanaethau brys yn dechrau paratoi ar gyfer un o nosau prysuraf y blwyddyn gyda miloedd o weithwyr yn gorffen eleni ar gyfer Nadolig.

Mae heddweision yn annog pawb sy'n partïo i fod yn gyfrifol ac i beidio yfed gormod.

Mae uwcharolygydd Jane Banham o Heddlu'r Gogledd yn dweud:

"Ryden ni eisio'i bobl mwynhau'u hunain adeg y Nadolig, bod mae noson hwyl hefyd yn golygu noson diogel - nid noson sy'n gorffen yn yr ysbyty neu yn y carhcar.

"Bydd Heddlu'r Gogledd yn ymdrechu i sicrhau bydd tafarndai, clybiau, siopau a phobl sy'n yfed yn cydymffurfio hefo'r gyfraith.

"Mae'r neges yn syml - meddyliwch yn ddiogel, yfed yn ddiogel."

Hannah Montana Miley Cyrus Emily Osment

'Hannah Montana' Star Emily Osment Has Revealed How The Show Was Actually Supposed To End

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!