Dyfodol Cynghorau Cymru

Welsh

Mae'r Papur Wen, sy'n egluro sut bydd cynghorau Cymru yn cydweithio i gyflawni gwasanaethau, yn cael ei gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.

Mae'r Papur yn ganlyniad o drafodaethau gwerth misoedd rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol dros sut i gryfhau gwasanaethau cynghorau ar gyfer heriau yn y dyfodol.

Bydd cynghorau hefo ychydig bach o hyblygrwydd dros rannu cyfrifoldebau ynglŷn â gwasanaethau fel addysg a hwb yr iaith Gymraeg.

Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen Ebrill 11ed.

London Marathon - Make Some Noise

Run The London Marathon 2018 For Capital’s Charity!

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!