Dyfodol Cynghorau Cymru

Welsh

Mae'r Papur Wen, sy'n egluro sut bydd cynghorau Cymru yn cydweithio i gyflawni gwasanaethau, yn cael ei gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.

Mae'r Papur yn ganlyniad o drafodaethau gwerth misoedd rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol dros sut i gryfhau gwasanaethau cynghorau ar gyfer heriau yn y dyfodol.

Bydd cynghorau hefo ychydig bach o hyblygrwydd dros rannu cyfrifoldebau ynglŷn â gwasanaethau fel addysg a hwb yr iaith Gymraeg.

Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen Ebrill 11ed.

Caitlyn Jenner Confirms Kylie Jenner Pregnancy

Caitlyn Jenner CONFIRMS Daughter Kylie IS Pregnant & That She Knew 'Some Time Ago'

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!