Digartrefedd yng Nghymru'n Gwaethygu

10 August 2017, 09:30

homeless man

Adroddir bod lefelau digartrefedd yng Nghymru am waethygu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf.

Mae Crisis yn dweud bod 5,100 o gartrefi yng Ngymru yn dioddef o'r fath gwaethaf o ddigartrefedd, gyda niferoedd yng Nghymru yn disgwyl cynyddu cymaint a thraean yn y pum mlynedd nesaf oni bai mae Llywodraethau Cymru a San Steffan yn datblygu cynlluniau hir-dymor i daclo'r broblem.

Mae adroddiad newydd yn dangos ei fod hi'n debyg ar unrhyw adeg yng Nghymru yn 2016:

-Roedd 300 o bobl y cysgu ar y strydoedd.

-Roedd 900 o deuluoedd yn byw mewn lletyau.

-Roedd 3,100 o deuluoedd yn cysgu ar soffas pobl erill ("sofa surfing").

Mae Prif-Weithredwr Crisis, Jon Sparkes, yn dweud:

"Er lles y pethau sy'n digwydd ym mywydau pobl, ni dylai neb gorfod dod yn wyneb i wyneb hefo digartrefedd. Mae llwyth o atebion ar gael a ryden ni'n bwriadu darganfod pob un a'u gwireddu."

Taylor Swift

12 Of The Most Iconic Deleted Taylor Swift Instagram Posts That We Need To Remind You About

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!