Cysylltiadau Gwael i'r Wê

Laptop

Paid dibynnu ar y wê os wyt ti ym Mhen-Llŷn!

Mae ffigyrau swyddogol gan Dŷ'r Cyffredin yn dangos bod gan Ogledd Cymru rhai o'r gysylltiadau mwyaf araf i'r wê ym Mhrydain.

Mewn rhestr o hugain o lefydd hefo'r cysylltiadau gwaethaf, Abererch ger Pwllheli sydd ar ben y rhestr, gyda 2.7 o fegabitiau pob eiliad.

Mae Eglwysbach yng Nghonwy ar y rhestr, ac hefyd Tudweiliog yng Ngwynedd a Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun

 

 

 

Matt Terry Singing 'Despacito'

Your 'X Factor' Winner, Matt Terry, Sang 'Despacito' For Us LIVE, And Added ALL The Damn Sex Appeal!

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!