Cysylltiadau Gwael i'r Wê

Laptop

Paid dibynnu ar y wê os wyt ti ym Mhen-Llŷn!

Mae ffigyrau swyddogol gan Dŷ'r Cyffredin yn dangos bod gan Ogledd Cymru rhai o'r gysylltiadau mwyaf araf i'r wê ym Mhrydain.

Mewn rhestr o hugain o lefydd hefo'r cysylltiadau gwaethaf, Abererch ger Pwllheli sydd ar ben y rhestr, gyda 2.7 o fegabitiau pob eiliad.

Mae Eglwysbach yng Nghonwy ar y rhestr, ac hefyd Tudweiliog yng Ngwynedd a Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun

 

 

 

London Marathon - Make Some Noise

Run The London Marathon 2018 For Capital’s Charity!

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!