Cynlluniau i Wella Sgiliau Trwy Brentisiaethau

Apprenticeships

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud mae'i bolisi prentisiaeth newydd wedi cael ei gynllunio er mwyn gwella sgiliau ar gyfer ambell i ddiwydiant.

Mae'r polisi yn helpu gosod cynlluniau'r Llywodraeth i greu 100,000 prentisiaethau yng Nghymru erbyn 2021, gan ganolbwyntio ar: 

- Cynyddu'r nifer o brentisiaid 16-19 oed trwy hybu prentisiaethau safon uchel i bobl ar fin gadael ysgol. 

- Creu prentisiaethau sy'n fwy perthnasol i ddiwydiannau fel peirianyddiaeth a chyllid.

- Gwneud hi'n haws i ddatblygu sgiliau trwy lwybrau gwahanol.

Mae'r Gwenidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn dweud:

“Mae'r polisi yn amlinellu ein bwriad i baratoi ar gyfer swyddi y dyfodol bydd angen lefelau uwch o gymhwytster o gymharu â'r gorffennol."

Celeb phobias revealed

17 Celebrity Fears That'll Totally Make You Feel Better About Your Own Slightly Strange Phobias

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!