Cosbau Gwaeth i Yrrwyr ar eu Ffonau

Woman on the phone while driving

O heddiw 'mlaen (Mawrth 1af), os gei di dy ddal yn defnyddio dy ffôn symudol wrth yrru gei di ddirwy o £200 a 6 pwynt ar dy drwydded.

Gwaeth byth os gei di dy ddal o fewn dwy flynedd o basio dy brawf gyrru, mi fyddi di'n golli dy drwydded yn gyfan gwbl.

Bydd Heddlu'r Gogledd yn cymryd rhan hefo swyddogion o'r uned plismona ffyrdd trwy gynnal patroliau hefo cerbydau wedi'u marcio i dargedu'r rhai sy'n torri'r gyfraith.

Fe ddeudodd yr Arolygydd, Dave Cust:

"Gan gynnwys gyrru ac yfed, goryrru, gyrru heb wregys a gyrru'n beryglus, mae defnyddio ffôn tu ôl i'r olwyn yn cael eu cysidro fel un o'r pump achos mwya cyffredin o wrthdrawiadau marwol ar y ffyrdd."

Sam Smith

QUIZ: Guess The Sam Smith Song From The First Frame Of Its Music Video & Prove You're His Biggest Fan

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!