Carwyn Jones i Deithio i Norwy

Barrhead Travel Cruise Norway

O flaenllaw Brexit, Ahead of the Brexit, mae prif weinidog Cymru yn teithio i Norwy i gwrdd â rhai o wleidyddion y wlad.

Y bwriad y daith yw dysgu am berthynas Norwy â'r Undeb Ewropeaidd.

Dydi Norwy ddim yn rhan o'r UE, ond mae ganddi fynediad i'r farchnad sengl.

Yn siarad cyn yr ymweliad, fe ddeudodd Carwyn Jones:

"Mae hi'n bwysig cryfhau perthnasau hefo gwledydd ar draws Ewrop a gweddill y byd i ddeall marchnata rhwng gwledydd gwahanol yn well.

"Dros y triddydd nesaf, 'nai cwrdd â busnesau a gwenidogion Norwyaidd hefo cyfrifoldebau dros weithio hefo'r UE.

"Does ddim gwlad sydd erioed wedi gadael yr UE a felly, wrth i ni nesau diriogaeth diethr, mae hi'n hollbwysig casglu cymaint a wybodaeth a sy'n bosib."

Kylie Jenner

Kylie Jenner Is Pregnant & Twitter Has Gone Into Meltdown

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!