Arest newydd ar ol llofruddiaeth Y Rhyl

31 October 2016, 09:21

North Wales Police

Bu farw Mark Mason, a oedd yn 48 oed, yn dilyn yr ymosod yn y dref nos Iau.

Roedd y tad mewn fan Renault Kangoo ym maes parcio ger siop Home Bargains yn y dref pan gafodd e ei ymosod gan bobl a oedd yn teithio mewn BMW X1 du a oedd wedi'i dilyn. Mae parafeddygon wedi methu adfywio Mr Mason.

Mae pob un o'r pobl dan amheuaeth yn dod o allan yr ardal.

Ar nos Sul mae Ditectif Brif Arolygydd Jason Devonport o Heddlu'r Gogledd wedi dweud: "Rydym yn gwybod cafodd Mr Mark Mason ei ymosod mewn Renault Kangoo, gyda'r rhif cofrestru X213 HHN. "


"Cafodd y Kangoo ei ddilyn ar Ffordd Las yn Y Rhyl gan gar du BMW X1, cyn cael ei ddilyn i mewn i faes parcio Home Bargains. Roedd y bobl yn y car yn gyfrifol am dargedu ac ymosod ar Mark Mason."

"Rydyn ni'n gwybod roedd rhai pobl o gwmpas yr ardal Heol Marsh a Ffordd Las yn ystod yr amser o'r ymosod. Hoffwn ofyn i un rhywun yn yr ardal i wneud cysylltiad fel y gallwn ddileu nhw o'r ymchwiliad."

"Er y ffaith dyn ni wedi arestio pobl, Rydyn ni'n angen help o'r gymuned yn Y Rhyl"

"Rydyn ni'n eisau casglu gwybodaeth am y BMW X1 du. Rydyn ni'n gwybod oedd nifer o ddynion ynddo fe. Mae'n disgwyl oedd yr ymddygiad o'r car a'r bobl y tu fewn wedi codi sylw rhywun cyn ac ar ôl yr ymosod ar Mark Mason.

Oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch Heddlu'r Gogledd ar 101, neu ar-lein gan roi'r rhif U163736. Gallwch gysylltu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Stormzy

12 Brilliant Stormzy Tweets That Prove Exactly Why You Need To Be Following The Grime Star

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!