App Newydd yn Helpu yr Elusen ChildLine

Childline

Mae elusen Cymraeg yn gobeithio bydd technoleg newydd yn helpu pobl ifanc i drafod eu teimladau yn haws.

Cafodd yr app ‘For Me’ ei greu gan bedair merch yn eu harddegau gyda awydd i ddatblygu technoleg sy'n helpu cymunedau.

Mae'r app ar gael rwan am ddim, a bydd defnyddwyr yn elwa o bob gwasanaeth ChildLine, gan gynnwys trafodaethau preifat hefo cynghorydd.

Yng Nghymru, cafodd 433 o sesiynau cynghori eu recordio gan wirfyddolwyr Childline yn ystod y blwyddyn diwethaf.

Kylie Jenner

Kylie Jenner Hinted At Her Pregnancy On Her Reality Show According To This Fan’s Theory

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!