Adroddiad GIG Cymru

7 April 2017, 10:36

Nhs Wales

Mae'r adroddiad blynyddol i GIG Cymru 2016 yn dweud bod rhaid i wasanaethau bod llawer mwy cyson er mwyn sicrhau bod gofal o safon uchel ar gael ym mhobman.

Mae'r pennaeth, Dr. Andrew Goodall, yn dweud y byddai'r GIG yng Nghymru yn ceisio parhau i wneud gwelliannau ar draws y bwrdd.

Mae GIG Cymru hefyd yn dweud eu bod eisiau edrych ar y bwlch rhwng y cyfoethog a thlawd dros y blwyddyn nesaf, gan ddweud mae hi'n bwysig i ofalu dros y gwasanaeth iechyd, yn enwedig wrth gysidro Brexit.

Celeb phobias revealed

17 Celebrity Fears That'll Totally Make You Feel Better About Your Own Slightly Strange Phobias

Snapchat Accounts Ariana Kim K Rita Ora

80+ Of The Biggest Celebrities You Really NEED To Add On Snapchat Today

Capital Metadata - Capital App March 2017

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App - My Capital!