£800,000 i Wella Sgiliau Mathemateg

A level exams

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod £800,000 am gael eu gwario i wella safonau mathemateg mewn ysgolion a cholegau.

Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn dweud bydd disgyblion ac athrawon yn elwa o’r buddsoddiad.

“Addysg yw ein prif targed. Bydd cydweithio yn sicrhau cyfleodd i bob person ifanc cyflawni’u potensial. Mae rhaid gweithio gyda’n gilydd i wella safonau ac uchelgeisiau disgyblion, rhieni, ac athrawon.”

“Mae safonau uchel ym mathemateg yn hanfodol i helpu lleihau’r fwlch o gyrhaeddiad a sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru hefo’r cyfle i lwyddo.”

Bydd y cynllun newydd yn cynnwys…

 

•Mwy o gefnogaeth i ddatblygu arweinyddiaeth ym mathemateg ac helpu ysgolion i gydweithio er budd safonau uwch.

•Cefnogaeth i athrawon, isathrawon a llefaryddion addysg uwch. 

•Cynlluniau datblygu proffesiynol i helpu staff gwella sgiliau mathemateg eu hunain, yn ogystal a’u sgiliau dysgu.

 

Mae Tim Pratt o Gymdeithas Arweinyddion Ysgolion a Cholegau Cymru yn dweud:

“Ryden ni’n croesawu’r cynllun newydd, ond mae hi hefyd yn bwysig i Lywodraeth Cymru delio hefo’r broblem o gyflenwadau i athrawon i wneud yn siwr bod ysgolion yn gallu recriwtio’r athrawon mathemateg gorau sydd ar gael.”

Shawn Mendes Jingle Bell Ball 2016

Watch ALL The Live Performances From The Jingle Bell Ball 2016

Liam Payne & Cheryl Baby

Liam Payne's Sister Speaks Out After New Pics Appear To Confirm Cheryl Pregnancy Rumours

Leigh-Anne Pinnock joins Snapchat

80+ Of The Best Popstars You Should Have On Snapchat

My Capital App

Want To Control The Music On Capital? Now You Can With Our New App!